slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Drenaż opaskowy składa się z wkopanego w ziemię systemu rur drenarskich wraz z studzienkami rewizyjnymi (w każdym narożu budynku), które opasają budynek na kształt ochronnej opaski. Wykonane z tworzyw sztucznych rury posiadają otwory, przez które wpływa woda. Rury układa się ze spadkiem (1-2%) wokół ław fundamentowych, następnie obsypuje żwirem lub innym materiałem o dobrej przepuszczalności i zabezpiecza przed mułem włókniną filtracyjną. W najniższym punkcie drenażu montuje się studzienkę zbiorczą, która stanowi ostatni punkt drenażu opaskowego.

(źródło Wikipedia)

Hydroizolacja

Hydroizolacja jest to warstwa ochronna konstrukcji przed wodą i wilgocią. Woda jest bardzo często nośnikiem substancji (soli, rozpuszczalników oraz innych substancji wpływających niekorzystanie na betonowe części budowli). Wieloletnie (choć czasami wystarczy rok) działanie negatywnych substancji na izolację fundamentu powoduje jej zniszczenie i przedostanie się wilgoci do wnętrza budynku. Dlatego tak ważna jest dobrze dobrana hydroizolacja. Skuteczność izolacji zależy od: poprawności wyboru materiału hydroizolacyjnego (izolacja przeciw wilgoci lub przeciw wodzie), przygotowania podłoża pod izolację (wyrównanie podłoża, maskowanie rys), dopasowania odpowiedniej strategii w miejscach występowanie detali ( np. przejścia rur, łączeniu izolacji pionowej z poziomą, naroża budynku itp.)

(źródło Wikipedia)

Termoizolacja fundamentów

Termoizolacja fundamentów jest niezbędna niezależnie od tego, czy budynek jest podpiwniczony, czy też, ponieważ są one nieustannie poddawane oddziaływaniu wilgotnej i zimnej gleby. Straty ciepła przenikającego z budynku do gruntu mogą sięgnąć nawet rzędu 20% całkowitych strat cieplnych budynku. Najczęściej do ograniczenia utraty ciepła stosuje się metodę izolacji obwodowej (robiona od zewnątrz, układana w sposób ciągły). Tak wykonana izolacja termiczna w dużym stopniu ogranicza straty ciepła z budynku oraz jest bardzo dobrą osłoną hydroizolacji budynku.

(źródło Wikipedia)

Iniekcja ciśnieniowa

Jest jedną z metod odnowy (odtworzenia) izolacji poziomej. Odtworzenie izolacji odbywa się od środka budynku, dlatego nie jest wymagane kosztowne i czasochłonne odkopywanie fundamentów czy odsłanianie ścian. Metoda ta opiera się na wtłoczeniu pod ciśnieniem substancji iniekcyjnej, którą dobiera się indywidualnie. Kolejnym etapem jest wiercenie w ścianie siatki otworów iniekcyjnych (zarówno rozstaw jak i średnicę otworu dobieramy po wykonaniu niezbędnych badań wilgotności ścian). Jest to nowa metoda na rynku polskim, która z roku na roku cieszy się coraz większą popularnością.

(źródło Wikipedia)

Iniekcja kurtynowa

Iniekcja kurtynowa pozwala na wykonanie wtórnej (odnowionej) izolacji pionowej ściany budynku oraz podłogi. Wprzypadkach, gdy nie jest możliwe rozkopanie budynku (np. koszty odkopywania budynku są zbyt duże, trudnodostępna lokalizacja budynku), wtedy wykonanie izolacji pionowej ścian podziemnych można wykonać za pomocą iniekcji kurtynowej. Metoda ta polega na wykonaniu sieci odwiertów (siatki iniekcyjnej) na całej powierzchni ściany i wtłoczeniu specjalną pompą iniekcyją substancji, np. żeli akrylowych (żel w połączeniu z woda lub z wilgocią z gruntu absorbuje ją, zmieniając swoją strukturę w nieprzepuszczalną barierę wodną). Iniekcja kurtynowa stanowi nowoczesną metodę odtworzenia hydroizolacji od środka budynku, jest trwała i cieszy się rosnącą popularnością w Polsce.

(źródło Wikipedia)

Iniekcja rys w konstrukcjach betonowych

Iniekcja rys w konstrukcjach betonowych (rysy fundamentów, ścian) Rysy lub pęknięcia powstałe na fundamencie lub ścianach budynków bardzo osłabiają ich konstrukcję betonową. Skuteczną metodą na „zalanie” rys jest metodą iniekcji. Polega ona na wywierceniu wzdłuż rysy otworów pod kątem 45 stopni po obu stronach rysy (odstęp otworów dobiera się indywidualnie), później następuje wtłoczenie specjalistyczną pompą iniekcyjną substancji, które maskują rysy (np. są to substancje żywiczne). Metoda ta przywraca w dużym stopniu funkcjonalność budowli.

(źródło Wikipedia)

UŻYWAMY SPRAWDZONYCH MATERIAŁÓW